Nowenna za przyczyną O. Dehona

Wszechmogący Boże, źródło uświęcenia i miłości, błagam pokornie o łaskę….,

która mi tak leży na sercu, żywiąc głęboką wiarę, że jej dostąpię

za pośrednictwem sługi Bożego ojca Leona Jana Dehona.

Nigdy, o Panie, opatrzność Twa nie zawodzi. Okaż mi ją i w obecnej potrzebie

dla uczczenia sługi Bożego, który wszystko poświęcił,

aby wypełnić swoje posłannictwo wynagrodzenia

względem Najświętszego Serca Jezusowego

oraz zapewnienia zbawienia wiecznego ludziom.

Amen.

 3 razy Chwała Ojcu, 1 raz Zdrowaś Maryjo.