Z różnych stron docierają do nas wyrazy żalu i współczucia, tak spoza parafii jak i Zgromadzenia, co świadczy, ze dobroć i życzliwość śp. ks. Andrzeja, były szeroko znane i cenione.

Jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani aby ten czas żałoby przeżyć przede wszystkim w nadziei i spokoju, w duchu wiary i modlitewnego skupienia. Dlatego łączymy się wszyscy w modlitwie w intencji śp. ks. Andrzeja, w intencji jego rodziny, ale też naszej wspólnoty zakonnej i całej wspólnoty parafialnej. Niech życzliwa pamięć o zmarłym księdzu proboszczu okryje milczeniem wszystkie okoliczności, które mogą budzić niepotrzebne emocje i niweczyć otrzymane od niego dobro.

Ze względu na wcześniejsze obawy dotyczące możliwości zakażenia koronawirusem w naszej wspólnocie, nie było możliwe dopełnienie wszystkich formalności związanych z ustaleniem daty i miejsca pogrzebu.

Liczymy, że wczorajsze pomyślne wiadomości z Sanepidu sprawią, że od poniedziałku dalsze czynności nabiorą właściwego toku i jak najszybciej będziemy mogli podać informacje dotyczące daty i miejsca pogrzebu.

Jednocześnie chciałbym powiadomić, iż stosownie do przepisów Prawa Kanonicznego, biorąc pod uwagę duchowe dobro parafii, jakim jest ciągłość opieki duszpasterskiej i odpowiadając na prośbę naszego Księdza Prowincjała, Ksiądz Biskup, dekretem z dnia 29 maja br., mianował mnie administratorem tutejszej parafii Św. Antoniego Padewskiego, z wszelkimi obowiązkami związanymi z tym urzędem, do czasu mianowania nowego księdza proboszcza.

 

ks. Witold Januś SCJ