Historia obrazu św. Antoniego

W lipcu 1943 roku na zaproszenie o. Alfonsa Koguta przyjechał do Stopnicy ks. prof. dr Józef Kaczmarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będąc tu przez całe wakacje namalował do kościoła obraz św. Antoniego.
W dniu 7 listopada 1944 roku Niemcy wysadzili w powietrze kościół klasztorny. Mury reformackiej świątyni były tak grube, że dopiero po detonacji trzeciego ładunku udało się osiągnąć zamierzony cel. O. Klemens w kronice relacjonuje: „Pojechałem aż na sam szczyt wzgórza, skąd już Stopnicę widać jak na dłoni. I oto moim oczom przedstawił się okropny widok! W miejscu gdzie wśród starych lip wznosił się wysoki szczyt kościoła z wieżyczką strzelającą w górę, jedna wielka, biała plama. W ogóle cały okoliczny teren (...) był biały od pyłu i drobnych kamieni. Popatrzyłem chwilę na ten obraz budzący grozę i zrobiło mi się tak ciężko jakby się u mnie coś zawaliło. A więc naszego kościoła już nie ma!”

Pod koniec listopada o. Klemens Wawrzybok wraz p. Klemensem Jankowskim z Kątów Starych i niemieckim żołnierzem, pochodzącym z Gdańska, Paulem Kothem, poszli na zgliszcza zniszczonego kościoła „Oczom moim dopiero tu przedstawił się obraz straszliwego zniszczenia! Na środku ruin kościoła leżała wieża sygnaturkowa. Tu gdzie były ściany kościoła- zwały gruzu. Reszta gruzu rozsypana do wirydarza, do ogrodu i na cmentarz przykościelny. Kaplica św. Anny również zawalona; pozostał z niej tylko łuk ze ściany wejściowej do kaplicy. I dziwna, a raczej cudowna rzecz! Na ścianie po prawej stronie od wejścia do kaplicy widoczny jest zasypany do połowy gruzem obraz św. Antoniego. Jest ona tylko na klajstromie. Z ołtarza nie ma śladu jak i z innych ołtarzy. Odrzuciłem gruz – obraz cały – ma tylko mało dziurę u dołu. Oderwałem płótno obrazu od klajstromu i zwinąłem obraz w rulon”.

Obraz, po uratowaniu ze zburzonego kościoła, potem znajdował się w kaplicy domowej oraz pod chórem w wydzielonej części klasztoru reformatów

Wygląd twarzy św. Antoniego

Przeprowadzone w 1981 r.badania szczątków Świętego Antoniego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem. Jak wyglądała jego twarz możemy zobaczyć:  https://www.youtube.com/watch?v=xcgx9HQicMs

Przebieg Mszy Świętej i nabożeństwa

Jeśli tylko pozwala na to kalendarz liturgiczny używa się formularz mszalnego ze wspomnienia św. Antoniego. Intencje zamówione są na początku celebracji przedstawiane Bogu przez wstawiennictwo św. Antoniego. Intencje można składać w zakrystii lub do skrzyneczki znajdującej się obok figury św. Antoniego. Głoszone są zawsze krótkie homilie.

Następnie Msza Świeta jest przedłużona adoracją Najświętszego Sakramentu. Po chwili modlitwy uwielbienia Jezusa przywoływany jest św. Antoni, aby to on był pośrednikiem pomiędzy zgromadzonymi w kościele a Jezusem. Następnie przez jego wstawiennictwo polecane są Jezusowi intencje modlitewne. Na koniec odmawiana jest litania do św. Antoniego.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, kapłan błogosławi zgromadzonych relikwiami św. Antoniego Padewskiego.

Litania do św. Antoniego Padewskiego

https://www.youtube.com/watch?v=ZhdtRbpA51k

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                                                         zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta,                           módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, lilio czystości,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,

Święty Antoni, Święty całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami, święty Antoni,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.

Modlitwa do  św. Antoniego

Święty Antoni, chwało Kościoła Bożego, który podnosisz wszystkich strapionych. Naśladując tych, którzy zostali wysłuchani, gdy za Twoim natchnieniem modlili się przy Twoim ołtarzu, ja także, najmniejszy Twój sługa z wielką ufnością, czczę Twój Obraz i Ciebie samego w nim uwielbiam. Pamiętaj, Mężu Boży, jak wielkim zaszczytem obdarzył Cię Kościół święty, skoro na ołtarzu Tobie poświęconym odnawia Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Proszę Cię zatem, abyś za wszystkich, tu uciekających się do Twej modlitwy, przed majestatem Bożym wstawiać się raczył. Oto przychodzę w moich potrzebach i udaję się do świętego ołtarza Twego z wielką ufnością, bo jesteś przecież nieprzebraną skarbnicą pociechy, do której wszystkim strapionym uciekać się każesz. Nie dopuść, patronie pomocy i rady, abym kiedykolwiek zagubił, utracił łaskę Bożą. Daj, abym zawsze radował się oraz w niej utwierdzał. Strzeż mnie i wspomagaj we wszystkich moich potrzebach. Amen.

Obraz  z Pixabay