Śp. ks. Stanisław Dadej SCJ

https://www.youtube.com/watch?v=8xK1fwtRQME

Śp. ksiądz Stanisław Dadej SCJ oprowadza po klasztorze

https://www.youtube.com/watch?v=FwWZ2pE4PwE

Widok ruin kaplicy św. Marii Magdaleny

https://www.youtube.com/watch?v=8-Ilmo4Ow5E

Widok ogrodu klasztornego

https://www.youtube.com/watch?v=06j2GMcYhUk

Widok kościoła parafialnego

https://www.youtube.com/channel/UCdaZrmQ6bXeBeTgHqW1d3pg