W dniu 15 listopada br. zmarł brat Paschalis (Zbigniew) Mańko.

W czerwcu 2020 r. skończył 69. rok życia.

Ponad dziesięć lat przebywał we wspólnocie pełniąc posługę brata furtiana oraz w ostatnich lata także posługę w zakrystii parafialnej.

Znany był z wielkiego rozmodlenia, uśmiechu i ręcznego wykonywania różańcy, którymi chętnie obdarowywał.