Nasz Patron - Święty Antoni

Św. Antoni (Ferdynand Bullone) urodził się w portugalskiej Lizbonie w 1195r. Od najmłodszych lat otrzymywał staranne wychowanie od kanoników katedry w Lizbonie. Gdy miał 15 lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych. 

Po dwóch latach został przeniesiony do klasztoru w Coimbrze gdzie przez osiem lat studiował. W tym czasie przywieziono do Portugalii relikwie pięciu franciszkańskich męczenników, którzy zginęli w Maroku. To wydarzenie wzbudziło w Antonim wielkie pragnienie naśladowania bohaterstwa męczenników. 

Po początkowej niechęci przełożonych uzyskał jednak zgodę przełożonych na przeniesienie się do zakonu franciszkanów. Już jako franciszkanin Antoni wyjechał do Afryki by Maurom głosić Ewangelię, jednak na skutek ciężkiej choroby zmuszony był wracać do Hiszpanii przez co nie dane mu było męczeństwo. Opatrzność Boża skierowała go na Sycylię skąd udał się do Asyżu by zobaczyć św. Franciszka. Skromny Antoni nie ujawniał swoich zdolności, ale franciszkanie zauważyli jego talent i został posłany do nauczania teologii w Bolonii, Tuluzie, Montpellier, Padwie. Jednak po czasie Antoni poświęcił się kaznodziejstwu i duszpasterstwu, był bowiem doskonałym mówcą. Pracował z wielkim poświęceniem i pożytkiem nawracając wielu odstępców od wiary we Francji, Hiszpanii, Włoszech. Św. Antoni zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 r.

W pierwszą rocznicę śmierci został uroczyście kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.

Św. Antoni czczony jest jako cudotwórca i orędownik w różnych zmartwieniach. Już za życia mówiono o jego niezwykłych czynach i wydarzeniach związanych z jego postacią. Św. Antoni jest szczególnym patronem w odszukiwaniu rzeczy zgubionych. Św. Antoni zwany jest również "świętym całego świata". Na świecie rozpowszechniło się też dzieło pomocy ubogim zwane "chlebem św. Antoniego".

Za wszystkich dobroczyńców naszego małego kościoła i parafii modlimy się każdy wtrorek podczas nabożeństwa do św. Antoniego Padewskiego.

Za wszelkie dobrowolne ofiary na rzecz naszego kościoła z góry mówimy serdeczne "Bóg zapłać"

ewentualne dobrowolne ofiary na wsparcie utrzymania kościoła można przesyłać na rachunek parafii;

NBS w Solcu Zdroju o/Busko 8517

23 85170007 0010 0197 7562 0001

Parafia Rzymsko - Katolicka

św. Antoniego Padewskiego

Kąty Stare 11

28-130 Stopnica